Zwałowisko odpadów poeksploatacyjnych kopalni KWK Jankowice znajduje się w południowej części Rybnika wyznaczając granicę pomiędzy dzielnicami Boguszowice oraz Chwałowice. W 2014 roku została oficjalnie otworzona droga asfaltowa łącząca przez hałdę obie te dzielnice. Przez wiele lat pozostawała ona nieprzejezdna ze względu na zasypanie odpadami poeksploatacyjnymi.​


W tle parafia Chwałowicka, hałda Szarlota w Rydułtowach oraz kopalnia Chwałowice

Budowę kopalni KWK Jankowice rozpoczęto w latach 1913-1915, a inicjatorem przedsięwzięcia był ówczesny właściciel kopalni KWK Chwałowice – Guido Henckel von Donnersmarck. W 1916 roku rozpoczęto eksploatację i wydobycie węgla kamiennego.

Kopalnia w ciągu swojego istnienia kilkukrotnie zmieniała swoją nazwę – do 1922 roku i w latach okupacji „Blücher-Schächte”, w latach 1922-1934 „Szyby Blücher”, w latach 1934-1939 „Szyby Jankowice”, a od 1945 „Jankowice”. 1

Aktualnie zdolności produkcyjne kopalni to:

  • front górniczy – 12 000 t/d
  • transport poziomy – 18 000 t/d
  • transport pionowy – 17 000 t/d
  • wentylacja – 17 000 t/d
  • przeróbka mech. węgla – 17 000 t/d

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011 r. wynosił łącznie 3828 pracowników (3103 pracowników pod ziemią).

Złoże węgla kamiennego KWK Jankowice obejmuje następujące tereny:

  • gmina i miasto Rybnik (dzielnice: Boguszowice, Gotartowice, Popielów),
  • gmina Świerklany (miejscowości: Jankowice, Świerklany Górne i Dolne),
  • gmina Marklowice (miejscowość Marklowice). 2

Więcej o samej kopalni KWK Jankowice można poczytać na stronie jankowice.net.


Kopalnia Chwałowice oraz Elektrownia Rybnik


Kopalnia Chwałowice


Elektrowania Rybnik oraz Bazylika św. Antoniego

Przedstawione panoramy zostały wykonane z Jankowickiej hałdy późną jesienią 2013 roku. Widok skierowany na północną i zachodnią stronę Rybnika.


Źródło:
1 pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_Węgla_Kamiennego_Jankowice
2 www.kwsa.pl/o_firmie/oddzialy/Oddzia%C5%82+KWK+%22Jankowice%22