Kopalnia Alexander znajduje się w Kończycach Małych w Ostrawie (Czechy, kraj morawsko-śląski). Jej budowę rozpoczęto w 1896 roku przez Ferdinanda Northern Railwaya a pierwsze wydobycie węgla kamiennego datowane jest na około 1898 roku.

Kopalnia Alexander - Ostrawa

Górnicza działalność kopalni została zakończona z dniem 31 grudnia 1992. Szyb wydobywczy (gł. 945 metrów) został zasypany w 1993 roku a szyb wydechowy (gł. 775,3 metrów) w 1994 roku. Pozostały dwie wieże szybowe, ośmiokątny komin oraz kilka innych budynków, które mają status zabytku kultury – niestety i to nie uchroniło tych obiektów od stopniowego niszczenia. Kopalnia nie jest udostępniona do zwiedzania.

Kopalnia Alexander - Ostrawa

Kopalnia Alexander - Ostrawa

Kopalnia Alexander - Ostrawa