Pałac wybudowany został na wysokim brzegu Odry. Wzniósł go Karl Wenzl von Kloch w 1780 roku. Początkowo dwuskrzydłowy, ceglany budynek zbudowany na planie litery L. Następnie przebudowany przez Karla – Adolfa Theodora von Eichendorffa. Budynek zyskał wtedy mansardowy dach i frontowy ryzalit.

Pałac znany jest przede wszystkim jako miejsce urodzenia wybitnego romantycznego poety – Josepha v. Eichendorffa (budowniczy pałacu był jego dziadkiem). W twórczości Josepha znajdują się opowiadania, wiesze, eseje oraz sztuki teatralne. Przed II wojną światową, duża sala pałacu była izbą pamięci poświęcona poecie. W pobliżu można także odnaleźć stary cmentarz na którym znajduje się grób rodziców poety.

Właściciel Łubowic – książę raciborski Wiktor I von Hohenlohe – Waldenburg – Schillingfurst w roku 1858 wykonał kolejną przebudowę – na modny, angielski neogotyk, który można podziwiać na licznych pocztówkach.

Łubowice Pałac - Pocztówka

Łubowice Pałac - Pocztówka

Druga woja światowa niestety odcisnęła piętno na tym budynku – zniszczony w 1945 roku. Przez lata zaniedbany i przysłonięty dzikimi zaroślami. Dzięki staraniom Łubowickiego Towarzystwa Miłośników Józefa von Eichendorffa teren pałacu został uporządkowany i udostępniony turystom. Aktualnie z pałacu pozostały jedynie zewnętrzne mury, niewielkie fragmenty ścian działowych, połacie starej posadzki oraz część piwnic.

Krąży podanie, że pod zamkiem znajdują się tunele docierające nawet do okolicznych miejscowości takich jak Turza i Rudnik.

Do pałacu przylega zabytkowy park z zachowaną do dziś grabową aleją tzw. „Zajęczą”.


Źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ubowice_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
http://slaskie.fotopolska.eu/Lubowice_/b1934,Palac_Eichendorffow.html
http://www.foto.esilesia.com/zamki-palace-dwory/slaskie/193-ubowice-ruiny-paacu-poety-josepha-von-eichendorffa.html
http://zabytkigornegoslaska.com.pl/index.php/zamki-palace-i-dwory/134-lubowice-palac
http://www.slaskiesmaki.pl/Poi/Pokaz/2874/516/ruiny-palacu-w-lubowicach