Oryginalny tytuł artykułu: Der Reichsarbeitsdienst in Groß Rauden und in Oberschlesien

Wydany w ramach: Ratiborer Volksbuch Erschienen 1937

Służba pracy otrzymała już tak solidną strukturę wewnętrzną i zewnętrzną, że jest teraz mocno zakorzeniona w sercach ludzi. Praca jako służba ojczyźnie jest czymś niesamowicie nowym. To dało tej pracy moc przemiany całego ludu w sługę. Z trudów okresu powojennego, z bezrobocia i bezcelowości, młodzież wyrosła z tęsknoty za sensownym spełnieniem życia. W ciągu trzech lat ciężkiej pracy w okręgu nr XII na Górnym Śląsku powstało 30 wydziałów, przez które przeszło 15 000 osób. 2/3 pochodziło z Berlina i Brandenburgii. Pokochałeś Górny Śląsk z jego obfitymi w ziarno polami i wspaniałymi lasami, o których tak wspaniale śpiewał górnośląski poeta Freiherr von Eichendorff. Po powrocie do ojczyzny są zwiastunami tej ziemi. Ta przysługa dotyczy nie tylko krajobrazu, ale także koleżeństwa w służbie pracy i jej przywództwa. Nie ćwiczenie, nie nieufność, ale wzór do naśladowania i wzajemne zaufanie są warunkiem wstępnym tej owocnej pracy wychowawczej skierowanej do młodych ludzi.

Teraz ważne jest, aby wyczyścić i nastroić struny i sprawić, by brzmiały najpierw bardzo delikatnie, a potem coraz bardziej zdecydowanie, aż wszystkie te różne gry na lutniach nie będą walczyć w górę jednym cudownym akordem, a tym akordem może być tylko: „Niemcy”. Tak więc my, chłopi i mieszczanie, robotnicy i studenci, tworzymy w tych samych warunkach życia dla wielkiej idei, czyli na ziemi dla naszego ludu i dla duszy naszego narodu, bez żadnych bezpośrednich i osobistych korzyści.

Życie w służbie pracy we wspólnocie to nic innego jak praktyczny narodowy socjalizm i wszystkie siły twórcze są stymulowane do tego życia wspólnotowego. Poprzez piosenki i różne demonstracje, nasi sąsiedzi ze wsi powinni uczestniczyć w życiu wspólnotowym, które uwalnia ich od monotonii ich codziennej pracy.

Prace na naszym górnośląskim bloku obejmują prace melioracyjne, uszlachetnianie gruntu, z. B. Regulacja rzek i zalesianie oraz ekstensywne przygotowanie gleby. Wszystkich nas interesuje las na Górnym Śląsku, ponieważ reguluje gospodarkę wodną i chroni nasze żyzne pola przed zamuleniem. W ciągu trzech lat na Górnym Śląsku powstało 1600 stanowisk osadniczych. Zagospodarowano 1300 akrów ziemi uprawnej, 180 akrów wykarczowanych lasów, 344 akrów uprawnych, wybudowano 78 rowów melioracyjnych i wytyczono 130 km nowych dróg leśnych. Oprócz tego istnieje regulacja Steinau na całej jego długości, następnie współpraca na trzecim zbiorniku i na zbiorniku Turawa, tak aby można było lepiej uregulować zarządzanie uzbrojeniem naszego kursu. Wreszcie wśród wielu dzieł nie można zapomnieć o miejscu konsekracji na Annaberg na Górnym Śląsku, które zapowiada się jako jedno z najpiękniejszych i największych miejsc festiwalowych w Niemczech. Oddział w Groß-Rauden wykonuje głównie prace leśne. Tak więc służba pracy tworzy w sensie wielkiego króla pruskiego, który powiedział:

„Kto zarządza, że ​​tam, gdzie wcześniej rosła jedna łodyga, teraz rosną dwie, robi więcej dla swego ludu niż generał, który wygrywa wielką bitwę”.

Transliteracja: Artur L.