Panorama z szosy z rejonu tzw. „Kozich Gór” w stronę Rybnika, które nazywane są także wersją niemiecką w postaci „Hasenheide”. Ta druga forma towarzyszyła mi częściej i było to związane z faktem, że starsi ludzie, których miałem okazję słuchać, po prostu jej używali na co dzień – „Hazynhajda”.

Na pocztówce z łatwością można wyróżnić trzy budynki (od lewej):

  • Kopułę szpitala św. Juliusza,
  • budynek starostwa powiatowego,
  • oraz kościół św. Antoniego z pięknie zarysowanymi wieżami.

Na awersie umieszczono także dwa różne znaczki pocztowe „Commission de Gouvernement Ober Schlesien Haute Silesie”, każdy z nich o wartości 5 fenigów. Przybito także stempel z datą „20.3.1921”.

Rzućmy jeszcze okiem na rewers tej widokówki.

Rewers uraczył nas jedynie informacjami na temat wydawcy: „Verlags-Anstalt G.m.b.H.” z Drezden, a konkretniej dzielnicy Blasewitz. Pojawia się także numer „M 30297”, oznaczający numer identyfikacyjny wzoru wydanej kartki pocztowej.

Metryczka:

Plik:Zobacz w pełnej dostępnej rozdzielczości
Nazwa:Rybnik Blick auf Rybnik von der Hasenheide
Wydawca:Graph. Verlags-Anstalt G.m.b.H., Dresden-Blasewitz M 30297Data wydania:lata dwudzieste XX w.

Chcesz zobaczyć więcej rybnickich pocztówek? Wróć w takim razie do listy rybnickich pocztówek.