Budynek Urzędu Miasta w czasach okupacji. Na froncie oraz dachu widoczne są flagi, te na witrażach to flagi III Rzeszy Niemieckiej – czerwone, z białym okręgiem pośrodku, a w nim czarna swastyka. Na rogu budynku, da się zauważyć plakat, prawdopodobnie propagandowy ze sportową odznaką organizacji SA (Sturmabteilung).

Budynek, w którym mieści się Urząd Miasta, powstawał za czasów burmistrza Władysława Webera w latach 1927-1928. Wcześniej, również znajdował się tutaj budynek, wykupiony w 1905 r. przez miasto i służył jako siedziba władz miejskich.

Ten nowy i uchwycony na widokówce architektonicznie reprezentuje styl neoklasycystyczny, a witraże w oknach sali posiedzeń, przedstawiają Rybnik. Władze miasta przeniesiono do nowej siedziby z ratusza znajdującego się na rynku w 1929 r., natomiast inne instytucje użyteczności publicznej przeniesiono do budynku starostwa.

Pod koniec lat 90. XX w. rozbudowany od strony południowej, a widoczna po prawej stronie widokówki zabudowa wygląda zupełnie inaczej.

Rzućmy jeszcze okiem na rewers tej widokówki.

Tym razem rewers niezapisany, bez znaczka pocztowego. Jedynie co możemy wyczytać to informacje o wydawcy Geyer & Co. z Wrocławia.

Metryczka:

Plik:Zobacz w pełnej dostępnej rozdzielczości
Nazwa:Rybnik O./S. Rathaus
Wydawca:Photographie und Verlag Geyer & Co., Breslau 16Data wydania:lata czterdzieste XX w., czasy okupacji hitlerowskiej

Chcesz zobaczyć więcej rybnickich pocztówek? Wróć w takim razie do listy rybnickich pocztówek.