Grupa Bojowa Nieborowice to dwa schrony bojowe typu B-Werk (Regelbau 116b oraz Sonderwerk-l) znajdujące się na wschód od miejscowości Nieborowice. Usytuowane po prawej stronie drogi nr 78 Rybnik-Gliwice, na skraju zadrzewionego kawałka pola. Dojście do bunkrów możliwe jest polną ścieżką prowadzącą od wyżej wspomnianej drogi.

Punkt Oporu Nieborowice

Wybudowane w 1939 roku przez Niemców. Miały stanowić kolejny element niemieckiej linii obronnej nazywanej „Pozycją Górnośląską”. Jednak tak jak w przypadku innych niemieckich bunkrów w tym rejonie – nie służyły one wzmacnianiu granicy polsko-niemieckiej, a jedynie odstraszaniu strony polskiej. Schrony bojowe nie zostały jednak ukończone – nie zainstalowano m.in kopuły pancernej. Wybudowane zostały w odległości kilkunastu metrów od siebie.

Punkt Oporu Nieborowice

Regelbau 116b
Ciężki schron bojowy wyposażony w karabin maszynowy. Zamiast 37mm armaty przeciwpancernej (która domyślnie instalowana była w schronach typu Regelbau 116a) miał znajdować się jedynie peryskop. Narożniki bunkru różnią się od standardu niemieckiego – kątu prostego – są zaokrąglone tak jak to robiono w polskich konstrukcjach. Aktualnie pusty w środku, zachowały się jedynie pozostałości rur głosowych.

Punkt Oporu Nieborowice

Sonderwerk-l
Ciężki schron bojowy, którego zadaniem było wspomaganie schronów typu Regelbau. Obsługa schronu składała się z 12 osób, a jego wyposażeniem były trzy karabiny maszynowe. Składał się z dwóch pancernych kopuł czterostrzelnicowych obserwacyjno-bojowych produkcji czechosłowackiej. Pokrywały one ostrzałem całe przedpole w okręgu 360 stopni. Schron ten także posiada strop z zaokrąglonymi od zewnątrz krawędziami.

Punkt Oporu Nieborowice

Ślady ostrzału z 1945 roku zaznaczyły się na betonowych murach bunkrów. Po wojnie w Sonderwerk-l zdetonowano amunicję. Do dziś można znaleźć fragmenty rozerwanych pocisków w okolicy.

Aktualnie schrony są w złym stanie. Zaśmiecone, pozbawione większości elementów metalowych (widać ślady palnika…), a czasem zalane. Niestety ciągle nie doczekały się remontu i odnowienia jak to ma miejsce w przypadku innych obiektów militarnych na terenie województwa śląskiego.

Artykuł ten jest częścią projektu Śladami fortyfikacji na Śląsku. Przedstawia on schrony bojowe znajdujące się na terenie województwa śląskiego.

Bunkry Nieborowice przedstawione na pozostałych fotografiach:
Punkt Oporu Nieborowice

Punkt Oporu Nieborowice

Punkt Oporu Nieborowice

Punkt Oporu Nieborowice

Źródło: