Przejazd Rybnik Meksyk => Rybnik Stodoły. Nakręcone dnia 15 lutego 2015 roku.