Oryginalny tytuł artykułu: Der Reichsarbeitsdienst und sein Schaffen im Kreise Ratibor OS.

Wydany w ramach: Ratiborer Heimat-Kalender für 1936

Służba Pracy Rzeszy jest służbą dla narodu niemieckiego i uważa ją za jedno z głównych zadań tworzenia wartości ekonomicznych. Każdy młody Niemiec pomaga swoją praktyczną pracą w budowaniu naszego kraju, w walce o niemiecką wolność chleba. Swoją pracą stwarza nowe możliwości dla całej gospodarki. Istnienie służby pracy jest wieczne i wyrosło z podstawowego poglądu narodowych socjalistów na szlachetność pracy.

W marcu 1934 r. Ciężka praca zaowocowała powstaniem obozu Groß-Rauden. Na tym oddziale pracownicy są umieszczani w barakach. Baraki są znormalizowanymi koszarami cesarskimi, ponieważ są również używane w obozach „Reichsautobahn”. W ścisłej współpracy z agencją odpowiedzialną za pracę, administracją książęcą, zarządem i organami nadzoru budowlanego realizowane są zadania, które wcześniej zostały uznane i zatwierdzone przez kierownictwo Rzeszy w służbie pracy jako wartościowe gospodarczo, dodatkowe i dobroczynne.

Dział usług pracowniczych Groß-Rauden wykonuje wyłącznie prace leśne. W Oberförsterei (??) Groß-Rauden latem 1928 r. uderzyła katastrofalna wichura. W wyniku niekorzystnej sytuacji ekonomicznej do tej pory w niewielkim stopniu możliwe było ponowne zagospodarowanie powstałych pęknięć i luk. Dziś właściciel lasu widzi, że nie jest w stanie przeprowadzić niezbędnych prac kulturalnych w dającej się przewidzieć przyszłości. Ponadto duże obszary pożarów pochodzą z lat 1921/22, z których większość była już uprawiana, ale wymaga znacznej poprawy. Jeśli te prace nie zostaną wykonane, przyrost drewna zostanie utracony w bieżących latach. Ponowne zalesianie odłogów jest bezwzględnym warunkiem zwiększenia krajowej produkcji drewna i utrzymania zdolności produkcyjnej lasu. Ochrona lasu leży nie tylko w interesie publicznym z punktu widzenia produkcji drewna, ale jego znaczenie klimatyczne, zwłaszcza w relacji wodno-gospodarczej, powinno być dobrze znane i, co nie mniej ważne, wartość etyczna lasu powinna być wskazanym.

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych na terenie ww. Nadleśnictwa niezbędny jest rozległy system rowów chroniący las przed podlewaniem. Drogi bardzo ucierpiały z powodu usuwania drewna, które nagromadziło się w latach katastrofy. Ogrodzenia, których celem jest zapobieganie wychodzeniu zwierzyny na pola, muszą zostać naprawione, aby uniknąć poważnych uszkodzeń pól.

Zakres tej pracy leśnej i wartość, jaką stanowi ona dla utrzymania i wzrostu niemieckiego bogactwa narodowego, wskazuje kilka liczb: Od 1 kwietnia 1935 r. Do 30 czerwca 1935 r., Czyli w ciągu kwartału m.in. wydział służby pracy Groß-Rauden. Wykonano następujące prace: przygotowano 9,6 ha do sadzenia, posadzono 1 068 355 1 i 8-letnich sosen i świerków, nakreślono 3000 metrów pasów nasadzeniowych i wykonano 4416 metrów rowów melioracyjnych.

Każdy, kto widzi rządowy program zalesiania, wie, jak ważna jest ta praca, ponieważ niemiecki las, jak wszystko inne, jest jednym z elementów naszej niezależności i istotnym czynnikiem ekonomicznym.

Nawet jeśli głównym zadaniem służby pracy będzie zawsze tworzenie nowych wartości, równie ważne jest zachowanie i zachowanie dóbr całego narodu niemieckiego. Dlatego służba pracy z radością przyjęła obowiązek natychmiastowej pomocy w przypadku katastrofy. Prawie żadna inna organizacja w Niemczech nie nadawałaby się do kontroli w przypadku katastrof, jak służba pracy. Połączony w zamkniętych magazynach jest zawsze gotowy do użycia. W ciągu kilku minut wydział jest gotowy do wymarszu, wyposażony we wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt, każdy człowiek jest zaznajomiony z jego obsługą. Jeszcze większe odległości można pokonywać szybko, ponieważ duża część zespołu jest wyposażona w rowery.

Departament Służby Pracy Groß-Rauden był już przy różnych okazjach rozmieszczany przy pożarach lasów i domów i okazał się niezawodną siłą chroniącą przed katastrofami, gdy chodziło o pomoc uciskanym towarzyszom narodowym z gotowością do poświęceń i pomocy bez wahania.

Poprzez pracę społeczną i wydarzenia, tak jak życie w służbie pracy opiera się wyłącznie na społeczności, wykonywana jest zdrowa praca ludowa.

Służba pracy zawsze stara się nawiązać bliski kontakt z szerokimi masami, a zwłaszcza z ludnością wiejską. Imprezy organizowane są w bardzo systematyczny sposób, co zdecydowanie pomaga zacieśnić więzi między służbą pracy a ludnością wiejską. W poszczególnych miejscach ze szczególnym udziałem BDM i HJ, które cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców wsi, odbywają się publiczne śpiewy. Specjalne święta narodowe, takie jak 1 maja, 1 października itd., Obchodzone są wspólnie z organizacjami okolicznych wiosek i ludnością. Święto Dziękczynienia, przesilenie i inne święta stawiają służbę pracy w centrum wydarzeń. Często poszczególne departamenty wkraczają do pobliskiej wioski, aby w tym dniu w znaczący sposób połączyć służbę i pracę ludową. Wieczór wypełniony jest fragmentami z życia obozowego w dowolnej sali lub w wolnym miejscu i oprawiony w pieśni chóralne, chóry mówiące, gry kresowe, tańce ludowe itp. Zwykle ten dzień przez jakiś czas łączy służbę pracy i ludność poprzez taniec niemiecki.

Każdy, kto jest przekonany o pracy służby pracy, przekona się, że wspólnoty obozowe niwelują wszelkie sprzeczności i że praktycznie stosowany narodowy socjalizm jest tu wprowadzany w życie. Służba pracy toczy walkę o niemiecką wolność chleba i chce wychować młodych Niemców do świadomości rasowej, myślenia niemieckiego w sensie naszego przywódcy Adolfa Hitlera.

Transliteracja: Artur L.