Rozszyfrowywanie nieśmiertelników RAD jest stosunkowo prostą czynnością. Posiadają one swoje schematy wybijania, które w większości przypadków są nienaruszone. Dodatkowo dostępne w Internecie numeracje z łatwością umożliwią nam wskazanie, do którego obozu RAD odnosi się blaszany identyfikator.

Rzućmy okiem w pierwszej kolejności na dwa przykładowe nieśmiertelniki z mojej kolekcji:

Nieśmiertelnik RAD 7/45

M19
RAD 7/45 2612

Nieśmiertelnik RAD K6/46

RAD
K6 / 46 / 139

Te dwa nieśmiertelniki mają nieco odmienny od siebie sposób wybicia.

Jak zidentyfikować nieśmiertelnik?

Identyfikację przeprowadzę na podstawie nieśmiertelnika z lewej strony.

1) RAD. Każdy z nieśmiertelników RAD ma wybite słowo “RAD” lub “R.A.D”. Umieszczenie napisu czasem znajduje się na górze, a czasem w pierwszej linii wraz z numerem. Co świetnie widać na obu przykładowych nieśmiertelnikach.

2) M19. Oznaczenie spotykane również w formie MA [NUMER] lub w ogóle niewybite (przykład nieśmiertelnika po prawej). Oznacza “Meldeamt”, czyli urząd meldunkowy / urząd rejestracyjny. Numer 19 oznacza miejscowość o niemieckiej nazwie “Deutsch-Krone”, aktualnie Wałcz.

Wykaz wszystkich meldeamtów można znaleźć, chociażby na stronie: Reichsarbeitsdienst Wilhelmshaven.

3) 7/45. Pełny numer obozu RAD, tzw. RAD-Abt (niem. RAD-Abteilung).

Składa się z numeru porządkowego (kompanii) obozu RAD – 7, oraz numeru grupy roboczej (batalion), do której należał – 45. Grupa robocza nazywana była po niemiecku Arbeitsgruppen.

Ten nieśmiertelnik należał do grupy oznaczonej numerem 45, która miała swoje dowództwo w miejscowości “Flatow”, aktualnie Złotów.

Natomiast sam obóz RAD 7/45 mieścił się tak samo jak urząd meldunkowy w “Deutsch-Krone”, czyli Wałczu.

W internecie istnieje baza numerów RAD, która jest największym zestawieniem większości obozów. Dostępna jest pod adresem: “RAD Datenbank”.

Finalnie możemy podsumować, że to nieśmiertelnik: 7 kompanii 45 batalionu RAD, obozu znajdującego w Wałczu.

4) 2612. Ta liczba oznacza liczbę porządkową, przypisaną do konkretnego człowieka. Nazywana jest tzw. numerem Junaka. Zdarzało mi się spotkać nieśmiertelniki, na których powtarzał się ten numer. Jednak wynikało to najprawdopodobniej z faktu posiadania duplikatu nieśmiertelnika dla danego człowieka.

Dodatkowe oznaczenia na nieśmiertelniku RAD

Czasem pojawiają się jednak braki pewnych numerów (numer urzędu meldunkowego czy numeru Junaka), ale również dodatkowe oznaczenia, które także mają swoje znaczenie.

Lista, którą udało mi się zebrać:

  • K – głównie przy numerze obozu, oznacza Kriegsbesetzung – okupacja wojenna lub służbę wojenną
  • RS – Reichsschule – Szkoła Rzeszy
  • TS – Truppenfuhrerschule – Szkoła Dowódców Oddziałów
  • FS – Feldmeisterschule – Szkoła Mistrzów Terenowych
  • W – Wachabteilung – Oddział wartowniczy
  • F – Freiwilliger – Ochotnik
  • Rzymskie cyfry – Arbeitsgauleitung – Numer okręgu roboczego

Nie wiesz, jak odszyfrować nieśmiertelnik RAD?

Jeżeli potrzebujesz pomocy w identyfikacji nieśmiertelnika RAD, napisz do mnie maila wraz ze zdjęciem identyfikatora na adres: [email protected].